Контакти

Чрез сайта се автоматизира документацията на цялото състезание.

Регистрация на състезател, записване за състезание, попълване на декларации и заявки за участие.

Списъци на състезатели, ведомости, класирания и точкувания.

Статистика в реално време и възможност за излъчване на съзстезанието през youtube live.

Относно ползване на сайта и за други състезания...

 

Ергин Ахмед              тел.+359 87 626 1618  mail:office@neracom.bg