Правилник

1. Общи приложения
1.1 Ред и начин на участие в състезанието
– Регистрация и записване през страницата на състезанието
– Застраховка/ препоръчителна/ не задължителна
– Регистрация на мотоциклета(рама,състезателен номер,клас на участие) eднократнно при записване. При дублиране на състезателен номер е длъжен да се смени.
2. Състезанието отворен, за участие на за състезатели от България и Чужбина - лицензирани/нелицензирани.
3. Класовете в Състезанието са разпределени както следва:
Клас – 65 куб
Клас – 85 куб
Клас – MX 2 – професионален клас
Клас – MX1  – професионален клас
Клас – MX 3 – 125 /2т/- 250/4т/
Клас – MX 3 – 250/2т/- 450/4т/
-  Клас – 65/85 куб. е отворен клас и в него вземат участие професионални и не професионални състезатели заедно.
-  При по-малко от 5 участника в класовете 65 куб-85 куб, състезателите стартират с общ старт и отделно класиране.
4. Всеки участник е длъжен да спазва предварителната програма на състезанието и часовия график ,посочен в нея.
5. При навлизане на трасето без разрешение на главния съдия състезателят ще бъде изваден принудително от трасето.Ако не спазва указанията на съдиите, ще бъде дисквалифициран.
6. Забранява се пресичането на трасето с цел съкращаване на обиколката, изпреварване и излизане от трасето.Това се случва само на обособено за това място, обозначено с табела – ИЗХОД.
7. Указания, инструкции, отстраняване на технически проблеми се извършват само на обособени за това места, обозначени с табела – PITLANE и при липса на такива в закрития парк.
8. Забранява се спирането на трасето без причина.
9. Състезателите са длъжни 10 минути преди старта да изчакат в зоната за изчакване и допуснати само от съдия заемат позиция на стартовата решетка по реда от квалификацията, като нямат право да правят предварителна подготовка пред стартовата бариера.
10. Позволява се единствено да бъдат придружени и ползването на помощни средства/ трупче за подпиране за състезателите от класове -65/85 куб/
11. Техническото състояние на мотоциклета се определя от съдийския екип и при констатиране на техническа неизправност или несъответствия на мотора, състезателят не се допуска до състезанието.
12. До сътезание се допускат мотоциклети чис крос фабрична изработка и ендуро по преценка на главния съдия.
13. В никакъв случай не се допускат самоделни и несъстезателни мотоциклети.
14. Екипировката на състезателите е абсолютно задължителна както следва:
– Каска
– Очила
– Ботуши
– Екип- брич, нагръдник, протектори и фланелка задължително с дълъг ръкав.
15. Състезателните номера на мотоциклета трябва да са ясни и видими за съдийте и трябва да са както следва:- два странични и един отпред
16. Всички състезатели са длъжни да разположат своите екипи, технически съоръжения и мотоциклети само на обособените за това места – закрит парк
17. Движението в парка с мотоциклети без причина е забранено
18. Придвижването до пистата с мотоциклети се извършва бавно и внимателно.
19. Забранява се движението на външни лица в закрития парк.
20. С цел безопастност по време на свободните тренировки, квалификация, състезание се забранява употребата на алкохол от страна на състезателите и излизане на трасето.
20.1 Съдийте имат право по своя преценка да извадят даден състезател за внезапен котрол, с цел установяване употребата на алкохол и упойващи вещества.
20.2 Ако бъде установено употребата на алкохол от даден състезател, той ще бъде дисквалифициран и отстранен от състезанието.
20.3 След изчерпване на програмата за деня и след напускане на медицинският екип, не се допускат състезатели на трасето или ако има такива, съдиите и организаторите не носят отговорност за последствията.
21. Наградният фонд се определя индивидуално от организаторите за всеки кръг
22. Крайното класиране се определя от сборът от точки на съответния състезател
23. Контестация, претенции за класиране към съдийския екип са възможни 10 минути след финала на последния състезател. След този срок съдиите не са длъжни да се съобразят с жалбите.